Giv videre og spar miljøet for mange kg CO2

Når du giver dine ting videre til andre i stedet for at smide dem ud, og når du genbruger ting i stedet for at købe dem fra ny, så bidrager du til en bæredygtig omstilling. Men er det muligt at måle, præcis hvor mange kilo CO2 man skåner miljøet for ved f.eks. at give en sofa videre? Det korte svar er ‘ja’ - læs med her.

Hvordan er Freemi en bæredygtig app?

Bæredygtighed betyder et fokus på en fælles fremtid, dvs. at passe på kloden så fremtidige generationer får de samme muligheder, som vi har. Det kan vi gøre på mange forskellige områder, hvad enten det drejer sig om vores miljø og klima eller vores økonomiske og sociale systemer. Med Freemi fremmer du bæredygtighed på alle parametre, men i dette blogopslag fokuserer vi på den positive forskel du gør for klimaet.

Hvad betyder det konkret for miljøet?

Freemis fokus og mission er at recirkulere flere brugte ressourcer imellem mennesker og dermed forlænge levetiden på allerede eksisterende produkter. Ved at genbruge ting sparer man miljøet for CO2-udslip forbundet med produktion af nye varer. På Freemi bliver 4 ud af 5 ting givet godt videre.

Ifølge en CO2 -beregner udformet af den spanske tænketank Aeress, sparer du i gennemsnit miljøet for 90 kg CO2, når du recirkulerer en sofa. Det svarer til over 4500 træers daglige CO2 optag eller at fjerne 16 biler helt fra vejene i en hel dag.

Mindre kan også gøre det, ved recirkulering af et par sneakers er således næsten 6 kg CO2 sparet, hvilket svarer til 292 træers daglige CO2-optag. Tænk det som 292 træer, der er ‘fri’ til at optage CO2 fra andre forureningskilder.

Selvom denne beregner opererer med meget generelle gennemsnitstal, er det tydeligt, at hvis alle genbruger mere og giver videre, vil miljøet blive skånet for meget store mængder CO2. Freemi gør det nemmere at give videre end at smide ud.

Man taler om et produkts ‘livscyklus’

Når man i gennemsnit sparer miljøet for 90,14 kg CO2 ved at genbruge en sofa, er det fordi, miljøet skånes for en hel sofas livscyklus. Denne cyklus omfatter i forsimplede trin produktionen af de råmaterialer, som en sofa består af, produktion og samling af sofaen på en fabrik, transport af sofaen typisk fra Asien til Danmark, forbrug og vedligehold hjemme hos dig og til sidst afskaffelse som storskrald.

Når en sofa recirkuleres og genbruges imellem to parter, undgår aftageren altså at igangsætte hele denne proces, samtidig med at sofaen undgår at blive smidt ud. Hvor meget processen påvirker miljøet, kommer naturligvis an på hvilke materialer sofaen er fremstillet af, hvilket transportmiddel, der har transporteret den, og hvordan affald og storskrald håndteres i sidste ende.

I Danmark brænder vi for det meste husholdningsaffald og storskrald og producerer dermed varme og elektricitet. Vores fjernvarmesystem er ét af de smarteste og mest effektive i verden, men eksisterer af uforklarlige årsager ikke så mange andre steder i verden. I USA anvender man mange steder ‘landfills’, dvs. lag-på-lag af affald og storskrald i store ‘huller’. Her får man meget mindre ud af affaldet, når ting kasseres og smides ud.

Lad dine brugte ting cirkulere

Ifølge dansk affaldsforening bliver alt for mange ting smidt ud, selvom de stadig kan bruges. I en rapport fra 2014 skrev Affald KBH ved Københavns Kommune at byens borgere ville aflevere omkring 20.000 ton storskrald, hvoraf 70% ryger på forbrændingsanlæg. Byens borgere opfordres til at sende tingene i kredsløb i stedet for at smide dem ud. De glemte bare at skrive: “Brug Freemi til det”.

Så næste gang du står og overvejer, om du skal smide din brugte madras eller sofa til storskrald, så tag et billede af dem, læg det på Freemi, og giv dine ting chancen for et nyt liv hos andre. Hvis nogen kan bruge dem, bliver de hentet hos dig, og sammen sparer I miljøet for en masse kilo CO2. Nemt, grønt og gratis!


Kilder: Groenforskel.dk, Miljø- og Fødevareministeriet, Newscientist.com, Thewire.in, TV2.dk, Reutilizayevitaco2.aeress.org, Klarforsyning.dk og Københavns Kommune.