Freemi udvider til Holland - en global grøn bølge er i gang

Siden Freemis kickstart i Løvens Hule 2016 er der sket store ting. Brugerskaren vokser i Danmark, og vi har nu bevæget os ud over landets grænser og lanceret vores cirkulære gratis økonomi i Holland. På bare 8 uger har vi fået over 10.000 hollandske brugere for meget få midler. Det står klart for os, at Freemi som cirkulær gratis økonomi er mere end blot en service - det er samtidig en del af en større bevægelse, der vokser på globalt plan. Læs med her.

Hos Freemi har vi længe haft et brændende ønske om at udvide den cirkulære gratis økonomi ud over Danmarks grænser. Vi vil nemlig gerne gøre en forskel for miljø og mennesker ved at skabe endnu større fokus på, hvordan vi alle på en nem måde kan recirkulere vores ting og derved passe bedre på vores klode.

Lige nu er over 125.000 danskere med til at gøre en forskel og 80% af de ting, der lægges på Freemi gives godt videre. Kan vi få flere med på den cirkulære bølge, kan vi alle gøre en endnu større forskel.

Hvorfor Holland som førstevalg?

Vi har haft flere europæiske lande i tankerne for udvidelsen. Og hvorfor faldt vores valg så på Holland? Ud fra grundig research, interviews og feltarbejde i flere europæiske storbyer, stod det klart for os, at den hollandske mentalitet og kultur i høj grad grænser til den danske. Det gælder både hollændernes voksende fokus på genbrug og recirkulering af ressourcer, deres ressourcestærke samfund med omtanke og overskud og ikke mindst deres tillid til hinanden.

I storbyerne Amsterdam, Rotterdam og Haag bor borgerne tæt sammen, og de fleste cykler fra A til B, ligesom vi gør i Danmark. Derfor vil vi gerne starte dér med at introducere Freemi som hollændernes nye gratis digitale fristed for recirkulering og upcycling af deres brugte ting.

En makrotrend som er kommet for at blive

På bare 8 uger har hollænderne taget varmt imod Freemi. Vi har nu rundet 10.000 brugere, og gratisøkonomien er i fuld gang i de tre storbyer. Genbrugsguld og gode kvalitetsfund oprettes hver dag og får nyt liv i nye hjem. Den hastige ekspansion har medført, at vi har kunnet holde os under et budget på 50.000 kr. for lanceringen og udvidelsen i Holland. I det store billede er det meget få kroner for at implementere en ny service i et nyt land. Og hvordan kan det så være?

Jo, Freemi er ikke kun en service, der hjælper privatpersoner med at cirkulere deres gratis fund mellem hinanden. Freemis cirkulære gratis system er også en del af en større bevægelse, som i takt med tidens klimaforandringer vokser sig større på tværs af landegrænser.

På et globalt plan forbruger vi alle, hvad der svarer til, at vi havde flere jordkloder at gøre godt med, og kloden og dens natur kan ikke længere følge med. Indlandsisen smelter og konsekvenserne bliver enorme. Klimaforandringerne er nu så alvorlige, at de ikke længere er til at ignorere.

Og det kan mærkes! FN’s klimarapport fra 2018 har meddelt, at vi skal halvere vores udledning af CO2 inden 2030. På et globalt plan er vi alle blevet mere bevidste om konsekvenserne af klimaforandringerne, og flere tager nu aktivt stilling til forbrugsvaner, og til hvordan vi kan træffe flere bæredygtige valg i vores hverdag for at mindske udledning af CO2. Den bæredygtige bevægelse er en makrotrend, fordi der i høj grad kan ses et markant skift i en ny retning på et globalt plan.

Freemi rider med på bølgen

Og denne makrotrend er en stærk katalysator for at Freemi er blevet taget så varmt imod i Holland. For når du bruger Freemi, fremmer du nemlig bæredygtighed på flere parametre: Når du giver ting videre på Freemi GRATIS gør du en aktiv bæredygtig forskel for miljøet, ved at skåne kloden for den CO2, der ellers ville være udledt hvis et nyt produkt skulle produceres i stedet for, eller hvis den brugte ting var blevet smidt ud. Du får ikke noget økonomisk udbytte, men gør det for at gøre en forskel for miljøet og for dine medmennesker.

Freemi er altså også en platform, hvor vi hjælper hinanden, mennesker imellem, når vi giver ting gratis til andre, og når vi får nye gratis genbrugsfund og befrier andre fra deres ting. Vi har samtidigt et fælles “økonomisk” udgangspunkt, der gør platformen til et digitalt fristed, fordi ALT er gratis. Og lige netop dét, mener vi, er medvirkende til, at den cirkulære GRATIS økonomi kan vokse så hastigt og udbrede sig på egen hånd. Derved er Freemi ikke kun en service. Det er også en bevægelse.

Det er helt fantastisk at se, at så mange er med til at gøre en forskel for vores klima og for hinanden, og at den voksende klimabevidsthed medvirker til at gratisøkonomien kan få lov at vokse ud over landegrænser for meget få midler. Den grønne bølge er i gang, og vi er med! Vi håber på, at vi på sigt kan få flere europæiske storbyer til at recirkulere og upcycle gamle fund til nye helt gratis med Freemi.


Kilder: WWF.dk, DR.dk og Techtarget.com